Niedziela, 27 listopada 2022 - Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Litwin Andrzej A A A

Wtorek, 12 stycznia 2016 Autor: Barbara Jankowska-Piróg
Andrzej Litwin - artysta wszechstronny - reżyser, autor tekstów, piosenek, instruktor teatralny, twórca teatrzyków poezji, pomysłodawca wielu andrzejowych akcji i biesiad tematycznych, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach urodził się 5 grudnia 1931 r. w Krakowie. Jego ojciec Edward był plastykiem i architektem wnętrz, a matka Natalia pracownikiem Teatru im. Juliusza Słowackiego. Miał dwoje rodzeństwa. Barbara pracowała w służbie zdrowia, a Krzysztof był plastykiem oraz znanym aktorem.
 
Andrzej Litwin ukończył Szkołę Podstawową w Krakowie, Liceum Pedagogiczne w Szklarskiej Porębie i studia wyższe na AWF w Krakowie, gdzie studiował w latach 1952 -1955. W latach 1945-1948 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Był drużynowym i członkiem komendy hufca. Znał język angielski. Stopień wojskowy: porucznik. W latch 1953 - 1955 był kierownikiem Wydziału Kultury Komitetu Uczelnianego ZSP.
 
20 sierpnia 1955 r. wstąpił w związek małżeński. W tym samym roku podjął pracę zawodową jako nauczyciel szkoły średniej w Starachowicach. Pracował tam do 1967 r. Już wówczas był aktywnym działaczem kultury. Prowadził zespoły teatralne, estradowe, był kierownikiem artystycznym Domu Nauczyciela w Sta­rachowicach.
 
W 1967 r. został wicedyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Był scenarzystą i reżyserem widowisk plenerowych oraz estradowych. W czerwcu 1974 r. wyreżyserował wielki Galowy Koncert artystów dawnego województwa kieleckiego w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zatytułowany „Kielecczyzna - stolicy”. Była to parada wszystkich regionów Polski w Warszawie, wielka impreza pod nazwą „Panorama XXX-lecia PRL”. Kieleckie koncerty, wystawy, spektakle i spotkania z twórcami pod hasłem „Panorama kielecka” trwały tam od 17 do 29 czerwca. W programie artystycznym wzięło udział ponad 500 wykonawców.
 
Z inicjatywy Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną w Warszawie w dniach 17 lipca - 14 sierpnia 1973 r. zorganizowany został w Kielcach kurs etnograficzny dla działaczy kulturalnych Polonii Amerykańskiej. Andrzej Litwin został jego kierownikiem. Uczestnikami kursu byli nauczyciele, absolwenci historii sztuki, bibliografii słowiańskiej oraz studenci. W 1976 r. Andrzej Litwin został członkiem Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS". Wicedyrektorem WDK był do 1982 r. 
 
W 1atach 1982-1984 pracował na kontrakcie w "Exbudzie". Wyjechał do Libii w charakterze specjalisty ds. kulturalno-oświatowych. Po powrocie do kraju powrócił do pracy w WDK jako główny specjalista ds. amatorskiego ruchu artystycznego. Był instruktorem kategorii "S" w dziedzinie teatru.
 
Dzięki jego inwencji powstało wiele zespołów cieszących się uznaniem odbiorców i krytyków. Był inicjatorem i twórcą wielu przedsięwzięć artystycznych, jak np. "Koncert na 1000 serc", "Hej kolęda, kolęda". Dochód z tych imprez przeznaczono na Fun­dusz Daru Narodowego i konto SOS. To Andrzej Litwin wymyślił nazwę zespołu „Trzpioty” i był autorem programów artystycznych dla tej grupy. Był też wieloletnim reżyserem koncertu „Gospodarze - Gościom” Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem służył pomocą instrukcyjno-metodyczną placówkom i zespołom artystycznym. Dzięki tej opiece wiele zespołów, szczególnie wiejskich, osiągnęło wysoki poziom artystyczny. Był też wychowawcą znacznej grupy instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, twórcą teatru "Stop", współzałożycielem kapeli "Humo­rysy” i autorem tekstów ponad 150 piosenek. Był także pomysło­dawcą i realizatorem koncertu zorganizowanego z okazji przy­jęcia przez WDK imienia J. Piłsudskiego, który odbył się 12 maja 1990 r. W tym samym roku Andrzej Litwin został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. Edukację kulturalną instytucji poszerzył o działalność Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.
 
W latach 1982-1990 był członkiem Komisji Pracowników Kultury Regionu Świętokrzys­kiego NSZZ "Solidarność". Wraz z Andrzejem Lato w 1993 r. utworzył Kieleckie Bractwo Andrzejowe i był jego Wielkim Mistrzem.

Praca zawodowa:
 • 1955 - 1967 - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Sta­rachowicach
 • 1967 - 1982 - wicedyrektor ds. artystycznych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
 • 1 maja 1982 - 1 maja 1984 - "Exbud" - praca na kontrakcie w Libii w charakterze specjalisty ds. kulturalno-oświatowych
 • 1 maja 1984 - 1990 - główny instruktor ds. amatorskiego ruchu artystycznego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
 • 1 sierpnia 1990 - 11 września 2002 - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach
Nagrody:
 • Zasłużony Działacz Kultury (10 maja 1970 r.) 
 • Zasłużony dla ZHP (23 lipca 1978 r.) 
 • Nagroda Miasta Kielce (1978 r.) 
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1979 r.) 
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1989 r.) 
 • Nagroda Miasta Kielce (1980 r.) 
 • Nagroda im. Stanisława Staszica (1987 r.) 
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (21 czerwca 1989 r.)
 • Nagroda miesięcznika "Przemiany"
 • Odznaka "Za zasługi dla ZHP"
 • Odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny"
 
Rodzina: żona Janina; dzieci: Jolanta, Katarzyna, Piotr

Andrzej Litwin zmarł 11 stycznia 2016 r. po długiej chorobie. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach pracował 35 lat. Był bratem znanego aktora Krzysztofa Litwina, który zmarł w 2000 r. w Krakowie.

ZDJĘCIA

Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK
Źródło: archiwum WDK

PLIKI

Kamieniołom Stokówka

Kamieniołom usytuowany jest w Paśmie Zelejowskim pomiędzy miejscowościami Skiby a Gałęzice. Jest...

WIDNOKRĄG DOBREGO KINA w "Fenomenie"

Działające w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zaprasza w środę 23 listopada na kolejny...

Pińczów - Zawiezienie - Pomnik ofiar egzekucji

Na tzw. „Zawiezieniu”, przy ul. 11 Listopada, w środku cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła.

Ukazała się debiutancka płyta Kapeli Podwórkowej SCYZORY

Kapela Podwórkowa "Scyzory", działająca w WDK, wydała debiutancką płytę pt. "O Kielcach w...

JAK NIE ZABIŁEM SWOJEGO OJCA I JAK BARDZO TEGO ŻAŁUJĘ Mateusza Pakuły w finałowej piątce Prix Grand Continent 2022

Kolejny sukces kielczanina Mateusza Pakuły – jego ostatnia książka pt. "Jak nie zabiłem swojego...

Koncert „Wyśpiewać Niepodległość” w WDK

Z okazji święta Niepodległości, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza w piątek 11 listopada...

Hubertus Świętokrzyski w Michałowie

6 listopada w Michałowie odbył się tradycyjny, konny Hubertus Świętokrzyski. Podczas tego święta...

Koncert MOTION TRIO w WDK

Polskie trio akordeonowe "Motion Trio" wystąpiło w niedzielę 30 października w Wojewódzkim Domu...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 55 176 708
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności