Piątek, 26 lutego 2021 - Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Komiks w XIX wieku A A A

Środa, 17 lutego 2021 Autor: Edyta Ruszkowska
Po bardzo dobrze przyjętej przez czytelników i recenzentów trzytomowej monografii "Nie tylko Yorgi. Historia świętokrzyskiego komiksu" Stowarzyszenie Twórcze "Zenit" i Magazynu Kulturalny "Projektor prezentuje kolejną premierę wydawniczą. To pierwsze tak pełne opracowanie dotyczące komiksu i narracji obrazowej w polskiej sztuce dziewiętnastego stulecia zatytułowane: "Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w prasie polskiej XIX w." autorstwa Pawła Chmielewskiego.
Lata 50. i 60. to początek „złotej ery” polskiego XIX-wiecznego komiksu prasowego, gdy artyści z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwowa stworzyli nowoczesny, ściśle związany ze światowymi trendami model prasy ilustrowanej, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywały historyjki obrazkowe i cykle rysunkowe towarzyszące arcydziełom polskiej literatury. Źródłem inspiracji dla wydawców i grafików była angielska, francuska, wreszcie niemiecka prasa, która od ponad dwudziestu lat kształtowała obraz komiksu światowego. Polscy autorzy (publicyści oraz drukarze), nie tylko prenumerowali zachodnią prasę, ale zwiedzając Paryż, Londyn i Amsterdam, już ok. 1830 r. rozpoczęli budowę rynku prasowego, w którym coraz większą rolę odgrywa rysunek. Źródła inspiracji szukali również w cyklach ilustracyjnych i książkach obrazkowych, publikowanych nad Wisłą już od schyłku oświecenia.

"Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w prasie polskiej XIX wieku" to właśnie opowieść o inspiracjach, powstaniu pierwszych wydawnictw prasowych, o mniej lub bardziej znanych artystach (dokonania kilkudziesięciu przybliża publikacja), wydawcach i narodzinach oraz upadku imperiów prasowych, rozwoju magazynów ilustrowanych oraz wydawanych nielicznie, pierwszych komiksowych albumach, o problemach z cenzurą, reakcjach czytelników, związkach niewielkich rysuneczków z literaturą i o próbach teoretycznego opisu komiksu w polskiej krytyce. Są w tej książce opisy pierwszych komiksowych gadżetów, relacje o tworzeniu formalnych i technicznych reguł, które wykorzystuje polskie środowisko komiksowe przez najbliższe stulecie, a wszystko to w odniesieniu do przemian społecznych, ideowych, kulturowych i ekonomicznych XIX-wiecznej Polski.

Książka powstała w ramach stypendium MKiDN.

Paweł Chmielewski - absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w „Zeszytach Komiksowych”, „Studiach Sienkiewiczowskich”, „Biurze Literackim”, "Komiks i my", “Ha!art.”, „Nowym Napisie”. Autor książek teoretycznoliterackich: „Słowacki w supermarkecie”, „Słowacki w supermarkecie 2.0”, „Słowacki w McDonaldzie”, trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie tylko Yorgi” i trzech nagrodzonych dramatów; scenarzysta komiksów: „12 prac Delty 800”, „Pułapka Gargancjana”, „Delta 800 – misja”, „Przygody Władka. Sezon pierwszy”, „Paderewski w Białym Domu”, „Kot w butach”. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizuje festiwal Kieleckie Prezentacje Komiksowe.

 Źródło: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit"
Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 46 461 635
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności