Czwartek, 9 lipca 2020 - Hieronima, Palomy, Weroniki

Bodzentyn - zamek A A A

Piątek, 20 lutego 2009 Autor: Agnieszka Markiton
Główna rezydencja krakowskich biskupów znajdowała się w Krakowie. Jednak krakowscy infułaci, którzy byli właścicielami ogromnych dóbr ziemskich, musieli posiadać także inne siedziby, związane z terenem, gdzie dobra te się znajdowały.
W rejonie Gór Świętokrzyskich pierwszą z takich siedzib był dwór w Tarczku, którego materialnych śladów nie udało się dotąd odnaleźć. Na początku wieku XIV biskup Bodzanta z Jankowa opuścił Tarczek i zbudował drewniany dwór na wzniesieniu nad rzeką Psarką. Założył też w pobliżu miasto, które od jego imienia nazwano Bodzentynem. Miasto wkrótce stało się centrum majątków biskupich, a z czasem przejęło też funkcje handlowe i usługowe po chylącym się ku upadkowi Tarczku.
Murowany, gotycki zamek bodzentyński zbudował w II połowie XIV wieku (przed rokiem1380) następca Bodzanty na krakowskim stolcu biskupim, Florian z Mokrska. Zamek, którego umocnienia połączone były z fortyfikacjami miejskimi, stanowił przez kilka stuleci ulubione miejsce pobytu biskupów. W roku 1410 gościł w nim także Władysław Jagiełło, przyjmując tu posłów pomorskich.
W II połowie XVI stulecia zamek z inicjatywy biskupa Franciszka Krasińskiego został gruntownie przebudowany, stając się renesansową rezydencją, w pełni zgodną z wymaganiami nowej epoki. Pracami kierował pochodzący z Italii budowniczy, Jan Balcer. Oprócz trzykondygnacyjnego głównego gmachu, powstały wtedy dwa inne obiekty - dla gości i dla służby. Kolejna przebudowa miała miejsce w wieku XVII - ukończono ją w roku 1691. Jej inicjatorem był biskup Jan Małachowski a autorem Franciszek Solari. Zamek uzyskał wówczas plan w kształcie podkowy dwoma bocznymi skrzydłami - pawilonami. O ile zaprojektowane wówczas elewacje były absolutnie nowoczesne, o tyle detal kamieniarski wykazywał pewne zapóźnienie. Ostatnim inwestorem w bodzentyńskiej rezydencji był w II połowie XVIII wieku biskup Kajetan Sołtyk, zatrudniając wybitnego architekta tamtych czasów, Jakuba Fontanę. Znaczenie zamku w Bodzentynie maleć zaczęło już od czasu wybudowania w Kielcach biskupiego pałacu, ale kresem tego obiektu stało się uchwalone przez Sejm Czteroletni upaństwowienie biskupich dóbr. Sposób użytkowania zamku w wieku XIX doprowadził go do stanu ruiny, z której nikt go już nie podźwignął. Austriacy urządzili w zamkowych pomieszczeniach spichlerz. Potem znajdował się w nich wojskowy szpital. Zachowany opis z roku 1820 informuje: "...zamek biskupi ma trzy piętra, gmach ogromny zruynowany...". W roku 1843 istniał zamysł rozebrania zamku. Dokonywali tego stopniowo ale konsekwentnie, mimo ogłoszonego w tej materii zakazu władz, okoliczni mieszkańcy, traktując rozpadający się zamek, jako niezwykle tani - bo darmowy - magazyn materiałów budowlanych.
W ostatnich latach prowadzone były tu prace badawcze, na podstawie których opracowywano dokumentację naukową i projektowo - konserwatorską, aby zamek zachować i zabezpieczyć w stanie tak zwanej "trwałej ruiny" a przy tym wydobyć na światło dzienne, by pokazywać turystom, najstarsze, gotyckie relikty. Jedynym elementem, który zachował się w nie najgorszym stanie i wciąż stanowi dowód minionej świetności zamku, jest późnorenesansowy portal główny, wykonany z czerwonego piaskowca.

Tekst: Roman Mirowski
Źródło: Roman Mirowski, Świętokrzyski album, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie - Regionalny Ośrodek w Kielcach / Mediateka. 2004.

Słowniczek:
Renesans (odrodzenie) w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), nie jest możliwe ustalenie jednolitych dat, w których panował, na ogół przyjmuje się, że rozwijał się on w danym kraju od końca epoki średniowiecznej.
Portal to ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, zamkach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach czasami także drzwi wewnętrznych. Ozdoba w zależności od epoki zróżnicowana pod względem architektonicznym.

ZDJĘCIA

Zamek w Bodzentynie - Rycina - Roman Mirowski
Zamek w Bodzentynie - Murowany zamek zbudowany w II poł. XiV w.
Zamek w Bodzentynie - W II poł. XVI w. został przebudowany na renesansową rezydencję
Zamek w Bodzentynie - Wschodnie skrzydło boczne
Zamek w Bodzentynie - Trzykondygnacyjny gmach główny
Zamek w Bodzentynie - Późnorenesansowy portal główny z czerwonego piaskowca
Zamek w Bodzentynie - Ciekawy zwornik w portalu głównym
Zamek w Bodzentynie - Po kolejne przebudowie zamek uzyskał plan w kształcie podkowy
Zamek w Bodzentynie - Wschodnie skrzydło boczne od wewnątrz
Zamek w Bodzentynie - Fragment skrzydła północnego
Zamek w Bodzentynie - Pozostałość renesansowych otworów okiennych
Zamek w Bodzentynie - Narożnik zamku z otworami okiennymi
Zamek w Bodzentynie - Oryginalnie zachowane obramowanie renesansowego okna
Zamek w Bodzentynie - Widok z zamku na rzekę

Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje” 2020

Do 30 września można zgłaszać swoje prace w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu...

Senior Show online – lipiec 2020 w WDK

W minioną niedzielę, 5 lipca w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się...

Otwarcie wystawy fotografii dawnego fotoklubu „Kontrast”

W środowy wieczór, 1 lipca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się otwarcie wystawy...

W ECN ruszyły „Wakacje z energią”

Odwiedzając ECN, można wziąć udział w warsztatach popularnonaukowych dotyczących optyki czy też...

Gędzi Chór

"Gędzi Chór" to zespół, który tworzy autorską muzykę nieprzypisaną do żadnego konkretnego stylu;...

„Rzeczpospolita Kielecka czyli strzelcy w Kielcach. Miejska ścieżka historyczna”

Nakładem kieleckiego wydawnictwa „Światowid” ukazała się książka Jerzego Osieckiego...

Nowa data 44. Buskich Spotkań z Folklorem

Mimo sytuacji związanej z koronawirusem wszyscy sympatycy Buskich Spotkań z Folklorem mogą...

Rozmowa z Jerzym Osieckim- autorem książki „Rzeczpospolita Kielecka, czyli strzelcy w Kielcach. Miejska ścieżka historyczna”.

Nakładem kieleckiego wydawnictwa „Światowid” ukazała się książka Jerzego Osieckiego...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 42 678 622
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności