Niedziela, 21 kwietnia 2024 - Jarosława, Konrada, Selmy

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej A A A

Czwartek, 22 lutego 2024 Autor: Inga Pamuła
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą nadsyłać zgłoszenia do 29 marca.
Wymagania wobec kandydatów:

1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu administracji lub studia magisterskie zgodne
z profilem Muzeum Wsi Kieleckiej,
b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe,
c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji
kultury,
d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum,
e. minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
f. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
g. korzystanie z pełni praw publicznych,
h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270),
j. prawo jazdy kat. B.

2. Fakultatywne – preferowane:

a. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania,
ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji
artystycznej,
b. minimum trzyletnie doświadczenie pracy w jednostkach kultury,
c. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania
środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
d. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i
piśmie potwierdzona odpowiednim dokumentem. 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zostanie powołany na okres od 5 lat. 

Więcej informacji, wykaz dokumentów oczekiwanych od kandydatów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej).  

Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29 marca 2024 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25–516 Kielce

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. 
_______ 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

ZDJĘCIA

Konkurs pt. "Kapliczki w obiektywie. Uwiecznij ducha tradycji"

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają fotografów-amatorów do...

Zespół UŚMIECH szykuje premierową inscenizację na tegoroczne SANS w Lublinie

"Bar, czyli wspomnienie" – taki tytuł będzie nosiła premierowa inscenizacja taneczna, która...

Bebelno - Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP

Pierwsza wzmianka o parafii w Bebelnie (gm. Włoszczowa) pochodzi z wieku XV, z czasów Długosza,...

IX Kielecki Przegląd Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”

We wtorek, 16 kwietnia, w kinie Fenomen w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w...

Wybitny skrzypek Mieczysław Jaroński bohaterem kolejnej pocztówki z cyklu "KielczaNIE NIEzwykli, NIEzapomniani"

Nakładem Poczty Polskiej ukazała się kontynuacja cyklu „KielczaNIE NIEzwykli, NIEzapomniani”, w...

Wernisaż wystawy absolwentów kieleckiego Plastyka w Galerii Winda

Kieleckie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk...

Konkurs pt. "Kapliczki w obiektywie. Uwiecznij ducha tradycji"

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają fotografów-amatorów do...

Przebojowa, mistrzowska i młoda wiosna w Filharmonii Świętokrzyskiej

Wiosna w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zapowiada się bardzo ciekawie. Podczas środowej...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 61 376 980
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności