Środa, 20 marca 2019 - Joachima, Kiry, Maurycego

Karwów - kapliczka i źródełko Wincentego Kadłubka A A A

Środa, 7 kwietnia 2010 Autor: Barbara Jankowska-Piróg
Karwów to malowniczo położona wieś w dolinie rzeki Opatówki. Obecnie miejscowość znajduje się w województwie świętokrzyskim, ale w latach 1975-1998 położona była w województwie tarnobrzeskim.
Przez wieś przechodzi niebieski szlak turystyczny z Gołoszyc do Dwikoz oraz żółty szlak rowerowy z Sandomierza do Opatowa. W okolicy znajduje się wiele charakterystycznych dla ziemi sandomierskiej pagórków i lessowych wąwozów. W okolicach Ublinka, Tudorowa i Karwowa znajdują się wychodnie skał dewońskich – wapienie i dolomity. W Karwowie jest też nieczynny kamieniołom z wypełniającym dno wyrobiska jeziorem.

Karwów jest domniemanym miejscem urodzenia Mistrza Wincentego Kadłubka – pierwszego znanego z imienia polskiego uczonego.

Biografowie Kadłubka, począwszy od Jana Długosza, aż do dziś, wypowiadają sprzeczne sądy na temat jego pochodzenia. Biorąc pod uwagę większość przekazów historycznych z XV w., można przyjąć, że Karwów jest miejscem urodzenia Mistrza Wincentego. Istnieje również kilka wersji dotyczących daty jego urodzenia. Przyjęto, że przyszedł na świat po 1150 r. lub ok. 1161. Wiadomo na pewno, że zmarł 8 marca 1223 w Jędrzejowie. Szczątki pierwszego polskiego dziejopisarza spoczywają w cysterskim klasztorze, a on sam został wyniesiony przez kościół do godności błogosławionego. Został beatyfikowany w 1764 przez papieża Klemensa XIII. Tradycja przypisuje mu szlacheckie pochodzenie, według którego miał wywodzić się ze średniego rycerstwa, z rodu Różyców (pieczętujących się herbem Poraj vel Róża) oraz to, że był synem komesa Stefana. Zwolennicy innego stanowiska twierdzą, że kronikarz był synem chłopa o przydomku kadłub.

W Karwowie znajduje się źródło błogosławionego Wincentego uznawane za cudowne. Według ludowych wierzeń, woda z tego źródła, używana z wiarą, leczy choroby oczu i inne dolegliwości.

Obok źródełka stoi dziś kapliczka Wincentego Kadłubka. Z umieszczonej na niej tablicy można się dowiedzieć, że "jak głosi dawna tradycja, na tym miejscu stał dom, w którym urodził się Błogosławiony Wincenty Kadłubek z rodu Różyców, pierwszy Polak historyk, autor "Kroniki Polskiej”. Kaplica została zbudowana w 1995 roku dla uczczenia jubileuszu 800-lecia objęcia przez Kadłubka prepozytury w Sandomierzu, czyli zwierzchnictwa nad tamtejszą kolegiatą. Jest on patronem całej diecezji sandomierskiej.

Nieopodal źródła w Karwowie stoi przy drodze figura błogosławionego Wincentego z księgą w ręku. Napis na cokole informuje, że pomnik dla uczczenia pamięci Mistrza zbudowali w 1919 roku Jan i Maryanna Sidorowie. W okolicach Karwowa i Włostowa jest kilka figur przedstawiających błogosławionego Wincentego.

 

FILMY

ZDJĘCIA

Karwów - Figura Wincentego Kadłubka
Karwów - Pomnik błogosławionego Wincentego Kadłubka
Karwów - Napis na cokole pomnika Wincentego Kadłubka
Karwów - Kapliczka Wincentego Kadłubka
Karwów - Kapliczka Wincentego Kadłubka
Karwów - Źródełko Wincentego Kadłubka
Karwów - Napis na płycie przy Źródełku Wincentego Kadłubka
Karwów - Źródełko Wincentego Kadłubka
Karwów - Źródełko Wincentego Kadłubka
Karwów - Źródełko Wincentego Kadłubka

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

Moja pasja - fotografia

Zdjęcia pochodzącej z Kielc fotografki Emilii Pluty znalazły się na internetowej platformie...

Pełna micha 2019

13 marca 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz zwierząt.

Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

Przedmiotem konkursu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego,...

Koncert "Do Gwiazd" pamięci Bronka Opałki

W sobotę 23 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się koncert "Do Gwiazd" poświęcony...

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

III Koncert charytatywny DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

3 marca 2019 r w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się trzeci zimowy koncert charytatywny...

Do Gwiazd

23 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się się koncert pamięci Bronisława...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 34 940 775
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności