Piątek, 26 lutego 2021 - Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Stanisław Nyczaj A A A

Poniedziałek, 8 lutego 2021 Autor: Michał Łagowski
Ur. 1943 w Stanisławowskiem (Wschodniej Małopolsce) - jest poeta, eseista, aforysta. edytorem. Z funkcji zaufania przyjaciół: prezesem Kieleckiego Oddziału ZLP (od 1996). redaktorem naczelnym Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego" (od 1997).
Po repatriacji (1945/46) związany z Opolem, gdzie jako licealista, potem student fascynował się Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego (1960-1964), debiutował wierszami w prasie (1964), ukończył polonistykę w Opolu, przewodził środowisku młodoliterackiemu (1964- 1972), redagował m.in. „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego" (1970-1972), będzie tez w tych latach z całą pasją pochłonięty działalnością w Zarządzie Okręgu Ligi Ochrony Przyrody: zredagował m.in. dla Wydawnictwa Instytutu Śląskiego pracę zbiorową Człowiek i środowisko (1973)
Od 1972 mieszka w Kielcach, będąc animatorem regionalnego i ponadregionalnego zycia literackiego. Organizator różnych form spotkań: sesji literackich, seminariów dyskusyjnych (m.in. w zakopiańskiej Galerii Władysława Hasiora), promocji nowo wydanych książek, Giełd Książki Literackiej, od 2005 licznych w regionie i kraju (jak również na Krymie w 2008) plenerów literackich i literacko-plastycznych, sprzyjających nowym twórczym inspiracjom. Inicjator i juror konkursów: im. Mikołaja Reja w Nagłowicach (1998). satyrycznego w Wąchocku (2002), im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (2003, 2014); przeglądów twórczości (m.in. podczas dorocznych Świętokrzyskich Wiosen Literackich czy Weekendów Literacko- Artystycznych w świętokrzyskich gminach). Redaktor serii debiutanckich Arkuszy Poetyckich", antologii, almanachów i kilkuset tomów poezji, prozy, dramatów, esejów, satyry zwłaszcza publikowanych staraniem (prowadzonej wraz z. 2ona Irena) Oficyny Wydawniczej STON 2, w której od 2010 utworzył nadto serie Portretów Literackich", promująca sylwetki i twórczość współczesnych pisarzy. Jego twórczość i działalność literacka najpełniej zaprezentowała Krystyna Cel w książce Portret literacki Stanisława Nyczaja (2017, 2018).

W 1986 staraniem LSW ukazały się w jego opracowaniu (z obszernym komentarzem) dwa tomy Utworów poetyckich w ramach edycji Pism Stanisława Piętaka. Wydal m.in. spośród tomów poetyckich: Przerwany sen (1968), Najcichsza odwaga (1977- nagroda „Przemian"), Glos w dyskusji (1978), Tęsknota za nadzieją (1983), Puls. Poemat dramatyczny (z muzyka Mirosława Niziurskiego, 1988 - nagroda „Głosu Nauczycielskiego"). Wiersze dla ciebie (1990), Wiersze wybrane (1994 - nagroda „Świętokrzyskiej Premiery Literackiej). Poezje/ Poezje w j. czeskim i polskim (Opava 1999), Płonący wodospad (2003), Album liryki miłosnej (z malarstwem Ryszarda Kowala, 2004), Poezje wybrane (2008. „Biblioteka Poetów" LSW), Przedążyć pęd Ziemi (z malarstwem Uty Przybos. 2009). Arcymiara (2014), Pojedynek z Losem (2015), Żarliwy niepokój. Wiersze wybrane (wj. polskim i angielskim oraz polskim i bułgarskim 2015, 2019), Czasochłon (2019, 2020), Złowieszcze gry z Naturą (2020 - przypominający, ze był prekursorem ekoliryki na przeł. lat 60/70) Morze w poezji i malarstwie (album z obrazami Marii Wollenberg-Kluzy, 2021). Wydał ponadto m.in. Żarty na stół (1995), Aforyzmy i fraszki (2007). Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych (2007), Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia, tom 1 i 2 (2010, 2017). Taniec z Pamięcią. Wokół opolskich lat Jerzego Grotowskiego (2018).
Autor pionierskiej Księgi powiedzeń i powiedzonek polskich, a także kilku książeczek dla dzieci (wierszem i proza). Wiersze - prócz przekładów na j. czeski, angielski, bułgarski - tłumaczone były w antologiach na białoruski, grecki, rosyjski, włoski.
Obecny w licznych antologiach m.in. Warszawskiej Jesieni Poezji, antologiach fraszek i aforyzmów. Antologii Poetów Polskich (2016, 2017, 2018). Laureat nagród regionalnych i ogólnopolskich: im. Jarosława Iwaszkiewicza (2008). im. Witolda Hulewicza (2010). Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998), Medalami Brązowym i Srebrnym Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Od 1995 konsultant literacki twórców niewidomych i niedowidzących przy Krajowym Centrum Kultury PZN w Kielcach. Członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), członek Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki w Warnie. Uhonorowany Złotym Pierścieniem z Orłem przez Klub Literacki „Nasza Twórczość" przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie (2017) Stypendysta MKIDN oraz. Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS".

Szczegółowiej o autorze w słowniku biobibliograficznym Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. 6 (1999, s. 114-116) I t. 10 (2007, s. 642-643) oraz w Wikipedii.

FILMY

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 46 461 726
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności