Piątek, 26 lutego 2021 - Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Elżbieta Jach A A A

Czwartek, 4 lutego 2021 Autor: Michał Łagowski
Urodziła się w Lipowym Polu w województwie świętokrzyskim. Z wykształcenia  jest  pedagogiem, absolwentką  WSP  w  Kielcach. Pisze  wiersze,  fraszki,  aforyzmy,  limeryki,  bajki  dla  dzieci  i  dorosłych, krótkie opowiadania. Interesuje  się  także  kulturą  ludową, zbiera  regionalne  pamiątki, które  eksponuje  w  utworzonym  „Spichlerzu  Regionalnym”.

Debiutowała  jako  poetka  w  almanachu   „Świat  i  my” (1987),  a  jako  fraszkopisarka    w   „  Magazynie  Słowa  Ludu” (1989). Wydała  sześć  wierszowanych  bajek  dla  dzieci  „Bajki  z  przysłowiami”(1995), zbiór  fraszek,  aforyzmów   i  wierszy  satyrycznych  „ Tere  fere  kuku” (2006),
 tomiki  poezji: „ ...a  sosny  niebo  przesuwają” (2005), „ W  cieniu  wikliny” (2009), "Niecodzienność”(2012), zbiór fraszek i utworów  satyrycznych „Słowo daję”(2015) oraz książeczkę dla dzieci „Góra Skarbów” (2015). W 2018 roku ukazał się kolejny tom poezji pt. „Między słowami”, a w roku 2019 zbiór utworów satyrycznych pi. „Wesołe wierszyki, fraszki, limeryki”.Ostatnią pozycją wydaną w 2020 jest książka wspomnieniowa pt.”Ścieżkami wspomnień”.
Pod  jej  redakcją, w  roku  2014, trafił do rąk czytelników  obszerny  almanach  Grupy  Literackiej  „Wiklina”,   wydany  z  okazji  25 lecia   powstania  grupy  pt„ Wiklinowe  strofy”, a z okazji 30 lecia, w roku  2019 tom 2.
  
Utwory  Elżbiety  Jach  znajdują  się  w około 40  antologiach,  almanachach, pracach zbiorowych  i  wydawnictwach  pokonkursowych.  Drukowała  je  prasa  lokalna, regionalna  i  ogólnopolska (Świętokrzyski  Kwartalnik  Literacki, Ostra Brama nad Kamienną, Akant, Sekrety Żaru, Radostowa).
Była  nagradzana  i  wyróżniana  w  wielu  ogólnopolskich  konkursach  literackich i  satyrycznych np. I nagroda  w  XIII  Ogólnopolskim  i  Polonijnym  Konkursie Literackim  im.  L. Staffa ( 2011),  I  nagroda  w  XXVI  Międzynarodowym  Konkursie  Poetyckim „Szukamy  talentów  wsi”  Wąglany – Białaczów (2007), wyróżnienie  w  XIII  Mazowieckim  Konkursie  Literackim  na  Fraszkę  „O  statuetkę  Jana  Kochanowskiego”  Zwoleń  (2011), wyróżnienie  w  II  Konkursie  im.  J.  Tuwima    Inowłódz  (2014)   -  to  kilka  przykładów  z  ostatnich lat.   

W  latach  1987 -  1996  była  związana  z  Nauczycielskim  Klubem  Literackim
w  Kielcach  oraz  Grupą  Literacką  „Wiklina”  działającą  przy  MCK  w  Skarżysku
Kamiennej. Od kilku lat  jest  jej  opiekunką. Dużym powodzeniem wśród  miłośników poezji cieszy się „Kawiarnia Literacka”, która odbywa się cyklicznie w MCK w Skarżysku Kamiennej, a której jest pomysło- dawczynią i współprowadzącą.

Od  2000 roku należy  do Skarżyskiego Klubu Twórców „SKART”. Tworzy rzeźby i płaskorzeźby polichromowane, malowane akwarelą, akrylami, zawierające motywy ludowe, fantastyczne, baśniowe i religijne. Brała  udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych. Jej prace były nagradzane
w konkursach plastycznych organizowanych przez MCK w Skarżysku Kamiennej.

Elżbieta  Jach  jest animatorką działań kulturotwórczych gminy i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Działa aktywnie na rzecz kultury ludowej – zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje w utworzonym przez siebie  „Spichlerzu Regionalnym”.
Prowadzi w nim różnorodne zajęcia i lekcje  muzealne dla dzieci i młodzieży. Interesuje  się  gwarą dawnych mieszkańców swojej  gminy. Pragnie wydać”Słownik gwary Gminy Skarżysko Kościelne”. 

Często jest jurorką szkolnych konkursów literackich, recytatorskich, chętnie  uczestniczy w organizowaniu spotkań czy wieczorków poetyckich dla dzieci  i  młodzieży oraz  mieszkańców  nie  tylko swojej  miejscowości.

Wszelka  działalność  Elżbiety Jach prowadzona  jest charytatywnie. Za swoją działalność w roku 2016 została nagrodzona przez Starostwo Powiatowe Skarżyska – Kamiennej statuetką „Powiatowe Dęby”, a także otrzymała zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”. Jest członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich i Związku Literatów Polskich.
  


 

FILMY

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 46 461 817
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności