KINO WDK 3D spacer po WDK

Dziś jest niedziela, 1 lutego 2015. Imieniny: Brygidy i Ignacego.

normalnywiększyduży  Drukuj  Generuj PDF  Poleć znajomemu

Obrzędy i tradycje ludowe

25.02.2008   Autor: Barbara Jankowska-Piróg Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego uchodzą za społeczność bardzo przywiązaną do tradycji, podtrzymującą dawne obyczaje. To właśnie obrzędy organizowały dawniej życie całych społeczności wiejskich. Przejawiały się one niemalże na każdym kroku, nawet podczas codziennego życia.

Wszystkie obrzędy i obyczaje były ściśle przestrzegane, stanowiły wiejską tradycję. W tradycji tej drzemała potężna siła, która stanowiła o tożsamości chłopów. Od wieków postępowali w ten sam zwyczajowo utarty sposób i uznawali to postępowanie za słuszne. Mimo iż dawne obyczaje zatraciły już swój magiczny charakter, stając się dziś elementem zabawy, związek z tradycją jednak odczuwany się wciąż mocno. Dowodem tego są Wojewódzkie Przeglądy Zespołów Obrzędowych organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Do udziału zapraszane są zespoły folklorystyczne z terenu województwa świętokrzyskiego, których programy oparte są na obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Tematyka prezentacji sięga do bogatej obrzędowości ludowej - dorocznej, rodzinnej, zajęć gospodarskich. Komisja Artystyczna ocenia zgodność prezentowanych inscenizacji z tradycją, autentyzm tekstów, gwary, strojów i rekwizytów, służących do odtworzenia realiów prezentowanej przeszłości. Ważnym elementem jest także uzupełnienie tekstu przyśpiewkami oraz ukazanie, jaką rolę w obrzędach odgrywały tańce.
Celem Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Obrzędowych jest przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz ich ochrona, dokumentacja oraz popularyzacja, inspirowanie zespołów folklorystycznych do korzystania z dorobku kultury ludowej, prezentacja ciekawych form folkloru, integracja środowiska amatorskiego ruchu folklorystycznego, a przede wszystkim ukazanie, jak dawniej wyglądało życie na wsi.
Zobacz również


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


Wesele Świętokrzyskie
Fot. Agnieszka Markiton


UEsporrwdkLicznik odwiedzin: 15576928
Projekt Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum
kultury nr Z/2.26/I/1.4/485/05, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego