Czwartek, 27 czerwca 2019 - Cypriana, Emanueli, Władysława

Fundusze

Nabór do programu Kultura – Interwencje 2019.

Wtorek, 4 czerwca 2019

Trwa drugi tegoroczny nabór do programu Kultura – Interwencje 2019. Można się ubiegać o dotacje w kwocie do 150 tys. zł.

Ruszyły nabory do programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury

Środa, 6 marca 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów: Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, Kultura – Interwencje 2019, Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

Ruszył nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Wtorek, 23 stycznia 2018

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018 r.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Czwartek, 9 listopada 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Program dotacyjny „Niepodległa”

Piątek, 28 lipca 2017

Do 16 sierpnia br. 2017 r. można składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na dofinansowanie wydarzeń dotyczących setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

NABÓR DO PROGRAMU OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2017.

Czwartek, 12 stycznia 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Środa, 26 października 2016

Do 30 listopada 2016 roku można zgłaszać wnioski w ramach I naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017.

Możliwości zgłaszania projektów z zakresu kultury, jako propozycji przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

Piątek, 15 lipca 2016

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju rozpoczęto proces uzupełniania kontraktów terytorialnych o inwestycje z dziedziny kultury. Projekty te mogłyby następnie ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu kultury z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłaszane projekty muszą wpisywać się w warunki, określone dla Osi priorytetowej VIII, Działanie 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym w zakresie typów projektów oraz typów beneficjentów.

Konkurs grantowy Fundacji BGK "Na dobry początek!"

Piątek, 15 lipca 2016

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016

Piątek, 4 marca 2016

Sejm i Senat RP podjęły w grudniu 2015 roku uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Książki będzie realizował konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016.

Seniorzy w akcji – konkurs grantowy

Piątek, 4 marca 2016

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016

Piątek, 4 marca 2016

Do 31 marca można zgłaszać wnioski w ramach II naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016. Szczegółowe informacje o programach na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php

Patriotyzm jutra

Piątek, 8 stycznia 2016

Muzeum Historii Polski ogłasza ósmą edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wtorek, 3 listopada 2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016r.

Erasmus+ nabór na 2016 rok.

Wtorek, 3 listopada 2015

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program "Europa dla obywateli"

Czwartek, 29 października 2015

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Kreatywna Europa

Czwartek, 29 października 2015

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze - nabór do edycji 2015/2016

Czwartek, 29 października 2015

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury oraz promowanie i wspieranie naukowców i badaczy zajmujących się tą tematyką w ich dalszej karierze naukowej. W konkursie szczególnym uznaniem cieszą się prace nowatorskie i oryginalne. NCK poprzez konkurs pragnie podkreślić istotną rolę, jaką w myśleniu o kulturze oraz w badaniach nad nią pełnią środowiska naukowe kształcące badaczy. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość publikacji pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury. Przewidziane są także nagrody finansowe, przyznawane laureatom pierwszych trzech miejsc. Konkurs kierowany jest do autorów prac doktorskich, dotyczących problematyki kultury, którzy swoje prace obronili w latach akademickich 2013/2014 oraz 2014/2015. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

Kultura Współczesna E-booki

Czwartek, 29 października 2015

Narodowe Centrum Kultury w swej działalności wydawniczej zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury, badaniami w zakresie kultury, promocją dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacją kulturalną. Mając na uwadze upowszechnianie publikacji również wśród osób mieszkających za granicą, a także korzystających z nowych technologii, NCK rozszerzył ofertę o bezpłatne wydawnictwa elektroniczne.

Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy | Raport

Czwartek, 29 października 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Środki zagraniczne w finansowaniu kultury przez samorządy" przygotowany przez zespół Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury.

1...2

Jubileusz 20-lecia Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”

23 maja o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbył się...

"Genius loci. Ulice miasta"

Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę kieleckich fotografii Krzysztofa Zająca. Wystawa wysuwa...

Konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce”.

W ramach cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach...

Kielczanin w amerykańskim "Mam Talent"

18-letni gitarzysta Marcin Patrzałek - kielczanin wystąpił amerykańskim programie "Mam Talent"....

Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Na lotnisku w Masłowie odbyły się XIII Spotkania Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych...

Ogólnopolski Festiwal Tańca 2019 w WDK

W najbliższą sobotę, 15 czerwca o godzinie 11.00 w Wojewódzkim Domu Kultury po raz pierwszy...

Z Panem Scratchem za pan brat 2019

W dniu 12 czerwca 2019 r., w Kieleckim Parku Technologicznym w Kielcach, odbył się finał trzeciej...

„Zimna Wojna” w Kinie Fenomen

Kino Fenomen zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Historia w Filmie". A w nim, najnowszy...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 36 352 725
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności