Piątek, 26 lutego 2021 - Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Stan turystyki w województwie świętokrzyskim A A A

Piątek, 5 lutego 2021 Autor: Edyta Ruszkowska
86 przedstawicieli świętokrzyskich samorządów, instytucji kultury, organizacji turystycznych i przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostały wyniki prac nad diagnozą stanu turystyki w województwie świętokrzyskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Dokument pn. „Diagnoza stanu turystyki w województwie świętokrzyskim” został przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przez zespół ekspertów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Regional Study Association – Sekcja Polska, pod kierunkiem dra hab. Macieja Smętkowskiego - profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowana diagnoza ma charakter analizy jakościowej. Wnioski płynące z dokumentu zawierają m.in.:

  • opis aktualnego stanu turystyki w województwie świętokrzyskim,
  • charakterystykę potencjału turystycznego regionu,
  • ocenę wizerunku świętokrzyskiego,
  • katalog szans i ograniczeń dalszego rozwoju sfery turystyki,
  • porównanie turystki województwa świętokrzyskiego z sąsiednimi regionami,
  • wnioski i rekomendacje.

Z diagnozy dowiadujemy się, że najmocniejszą stroną świętokrzyskiej turystyki jest obszar  Gór Świętokrzyskich, które dysponują różnorodną ofertą i dogodnym położeniem dla Polski Centralnej. Województwo posiada również atrakcyjne produkty turystyczne dedykowane dla rodzin/dzieci i młodzieży, a większość istniejących produktów turystycznych jest powiązana z przyrodniczymi lub kulturowymi walorami regionu.

Diagnoza identyfikuje również słabe strony. Wśród nich wymienić można:

  • słabo rozwiniętą współpracę i koordynację działań między interesariuszami branży turystycznej,
  • brak rozwiniętych sieciowych i liniowych produktów turystycznych
  • mało rozpoznawalnych i popularnych atrakcji turystycznych w wymiarze krajowym i zagranicznym, co wynika ze słabej promocji.

Z uwagi na bardzo duży zakres danych przyjętych do analizy oraz zastosowane metody badawcze jest to pierwsza diagnoza o charakterze strategicznym dla turystyki, jaka była wykonywana w województwie świętokrzyskim. Wyniki diagnozy zostały przyjęte w dniu 22 grudnia 2020 roku przez zarząd województwa świętokrzyskiego.

Na potrzeby diagnozy zlecone zostały również ogólnopolskie badania pn. „Znajomość i wizerunek województwa świętokrzyskiego” zrealizowane w październiku 2020 r. przez pracownię ARC Rynek i Opinia. Celem badania było poznanie wizerunku województwa świętokrzyskiego oraz analiza wiedzy Polaków na temat atrakcji znajdujących się w tym regionie Polski. Badanie obejmowało także określenie dynamiki wielkości ruchu turystycznego w woj. świętokrzyskim, stworzenie rankingu miejsc uznanych przez odwiedzających za najbardziej atrakcyjne oraz identyfikację zachowań turystów, sposobów spędzania czasu, stopnia satysfakcji z jakości oferty turystycznej.

Raport z badania:

“Diagnoza stanu turystyki w województwie świętokrzyskim”

“Znajomość i wizerunek województwa świętokrzyskiego”


Źródło: Urząd Marszałkowski

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 46 461 907
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności