Środa, 8 lipca 2020 - Arnolda, Edgara, Elżbiety

Pomoc dla niepełnosprawnych podczas epidemii COVID-19 A A A

Czwartek, 21 maja 2020 Autor: Michał Łagowski
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program skierowany jest do osób indywidualnych, jak również do starostw powiatowych, które uruchamiając dodatkowe usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w okresie epidemii mogą uzyskać refundację do 100 tys. złotych.
Osoby z niepełnosprawnościami, które w okresie od 9 marca br. nie korzystały z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 500 złotych przez 3 miesiące na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 Ze świadczenia mogą skorzystać:

- pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

- pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe..

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

 -środowiskowych domów samopomocy;

- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

- podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

- uczestnicy programu Rehabilitacja 25 plus

-  podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych                     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski przyjmowane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zgodne z miejscem zamieszkania beneficjenta.Wnioski można również składać bez konieczności wychodzenia z domu poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON https://sow.pfron.org.pl/.
 

Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje” 2020

Do 30 września można zgłaszać swoje prace w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu...

Wystawa fotografii fotoklubu Kontrast

1 lipca 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy...

Senior Show online – lipiec 2020 w WDK

W minioną niedzielę, 5 lipca w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się...

Otwarcie wystawy fotografii dawnego fotoklubu „Kontrast”

W środowy wieczór, 1 lipca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się otwarcie wystawy...

Gędzi Chór

"Gędzi Chór" to zespół, który tworzy autorską muzykę nieprzypisaną do żadnego konkretnego stylu;...

„Rzeczpospolita Kielecka czyli strzelcy w Kielcach. Miejska ścieżka historyczna”

Nakładem kieleckiego wydawnictwa „Światowid” ukazała się książka Jerzego Osieckiego...

Nowa data 44. Buskich Spotkań z Folklorem

Mimo sytuacji związanej z koronawirusem wszyscy sympatycy Buskich Spotkań z Folklorem mogą...

Rozmowa z Jerzym Osieckim- autorem książki „Rzeczpospolita Kielecka, czyli strzelcy w Kielcach. Miejska ścieżka historyczna”.

Nakładem kieleckiego wydawnictwa „Światowid” ukazała się książka Jerzego Osieckiego...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 42 666 868
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności