Poniedziałek, 25 marca 2019 - Bolka, Cezaryny, Marioli

Dofinansowanie kultury A A A

Środa, 6 marca 2019 Autor: Edyta Ruszkowska
Zarząd województwa świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie wsparcia zadań z zakresu kultury w 2019 roku. Łączna kwota dotacji to 300 tysięcy złotych.
Celem konkursu na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej poprzez wybór zadań i ich dofinansowanie.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło 158 ofert. Komisja po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej, ostatecznie do dofinansowania wybrała 156 zadań. Ogólna wartość środków finansowych przeznaczonych w 2019 r. na dotację zadań w dziedzinie kultury wynosiła 300 000 zł.

I tak na dofinasowanie:
WYDARZEŃ – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego – przeznaczono 209 500 zł. Dofinansowanie otrzymało 100 zadań. Wśród nich są m.in. Stowarzyszenie Muzyka w Opactwie, Wąchock (9 000 zł na IX Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Opactwie 2019), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (12 000 zł na 46.  Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej), Stowarzyszenie Artystyczne ANKH (5 000 zł na ANKH w Filharmonii Świętokrzyskiej), Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore” Staszów (5 000 zł na rekonstrukcję bitwy pod Osiekiem w 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej.
WYDAWNICTWA - wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego – przeznaczono 51 500 zł. Dofinansowanie otrzymały 33 zadania. Wśród nich są m.in. Fundacja Możesz Więcej, Bilcza (4 000 zł na wydanie czterech numerów magazynu ,,Made in Świętokrzyskie”), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej (2500 zł na wydanie monografii z okazji obchodów 50 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej), Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce (3 000 zł na wydanie książki ,,Plotka - rekonstrukcja graficzna pogromu kieleckiego" autorstwa Kristofa Biena.
DZIEDZICTWO - realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, ochronie dóbr kultury, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – przeznaczono 39 000 zł. Dofinansowanie otrzymały 23 zadania m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "OMNIBUS", Niedźwice (4 000 zł na „Ocalić od zapomnienia…”), Fundacja Studio TM, Kielce (3 000 zł na  „Żywot człowieka poczciwego - konkurs literacki” w 450. rocznicę śmierci Mikołaja Reja).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

Moja pasja - fotografia

Zdjęcia pochodzącej z Kielc fotografki Emilii Pluty znalazły się na internetowej platformie...

XIII Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim oraz VI w Języku Niemieckim

18 marca 2019 r., w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się przegląd teatrów w języku angielskim i...

Wielka Wyprzedaż Garażowa w WDK

28 kwietnia w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach...

Topienie marzanny

Polacy przywiązani są do tradycji i podtrzymują dawne obyczaje. Niektóre z obrzędów zatraciły już...

Koncert "Do Gwiazd" pamięci Bronka Opałki

W sobotę 23 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się koncert "Do Gwiazd" poświęcony...

Do Gwiazd

23 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się się koncert pamięci Bronisława...

III Koncert charytatywny DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

3 marca 2019 r w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się trzeci zimowy koncert charytatywny...

Powered by Actualizer & Heuristic
Copyright © 2014 by PIK KIELCE
Licznik odwiedzin: 35 020 482
Polityka prywatności | Mapa strony

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności